מכירת חמץ – היכרות עם הרב החדש

הזדמנות להיכרות ראשונית למי שטרם הכיר.
ב"ה היה הצלחה גדולה!
כתבתי רשימה חלקית של משתתפים, היו עוד הרבה, לא הייתי שם עצמי כל הזמן,
עשינו את זה שלושה ימים בזמנים שונים